Condicions de venda

1. Naturalesa del contracte

2. Disponibilitat i preus

3. Recollides i enviaments

4. Cancel·lacions i devolucions

5. Pagament

6. Seguretat i confidencialitat

 

1. Naturalesa del contracte

Per mitjà d'aquest contracte RATA CULTURA EXPANDIDA, S.L. (en endavant RATA CORNER) ven al client (és a dir: qualsevol persona física o jurídica) i aquest compra a RATA CORNER  el producte especificat a la factura. S'entén per 'contracte' l'operació de compravenda que es realitza per mitjà d'aquest document; i per 'producte' la mercaderia objecte de compra.

 

2. Disponibilitat i preus

Les dades que consten a la nostra base de dades corresponen a productes que alguna vegada han entrat en alguna de les nostres botigues. Sobre ells facilitem tota la informació de què disposem a cada moment, ja que la pàgina s'actualitza diàriament. No ens fem responsables de qualsevol errada tipogràfica o aritmètica que pogués constar a la nostra pàgina.

Ens comprometem a mantenir els preus indicats en tots aquells productes de 'disponibilitat immediata'. No així en els que no tenim. Un producte es considerarà de 'disponibilitat immediata' quan, a més de constar com a tal al web, es confirmi la seva disponibilitat per part de RATA CORNER. Igualment, els terminis que es donen per a productes no disponibles són sempre aproximats i en cap cas comporten un compromís per part nostra.

 

3. Recollides i enviaments

És possible recollir la comanda a la nostra botiga, dins de l’horari establert i sempre que s’hagi rebut confirmació que està disponible. Per això cal indicar-ho així al formulari de comanda, i ens posarem en contacte per avisar quan la comanda estigui preparada.

En el cas dels enviaments, l'import de les despeses de la tramesa es sumarà al preu total de la comanda. Si es tracta d’una comanda de més d’un producte, mirarem d’agrupar-los en una sola tramesa, sempre que sigui possible i que això no retardi en excés l’enviament.

L'enviament es realitza per servei de missatgeria de Correos i s'entrega en un termini entre 24 i 72 hores des del seu enviament. A petició del client, podem posar un número de seguiment a la seva disposició.

El cost definitiu de l'enviament és sempre el que consta a la factura emesa per RATA CORNER. En enviaments a països no comunitaris RATA CORNER no es farà càrrec en ningun cas del pagament d'impostos, aranzels duaners o altres càrrecs.

4. Cancel·lacions i devolucions

Les comandes es poden cancel·lar sense cap cost fins al moment que l'enviament es fa efectiu. Si rebem avís de cancel·lació quan el paquet ja està enviat, ho considerarem una devolució. Les devolucions poden fer-se fins a 7 dies després d'haver rebut el producte. Les despeses d'enviament aniran a càrrec del client, que haurà d’enviar el producte dins el termini de 7 dies.. L'import de la compra no es tornarà, però es podrà fer servir en una altra compra. Naturalment, queden excloses d'aquest supòsit totes les devolucions que resultin d'una errada nostra o d'algun defecte del producte servit. En aquest cas, RATA CORNER es compromet a canviar el producte defectuós per un altre d'igual. També ens farem càrrec de les despeses de devolució i enviament. Si no pogués fer-se el canvi, es retornarà l'import.

En el cas dels ebooks, els llibres de text i els articles que així ho especifiqui a les seves característiques, no se n'admetrà la devolució ni el reintegrament de l'import.

5. Pagament

El pagament del producte es farà d'alguna de les formes que s'indiquen a continuació, a elecció del comprador:

- amb targeta de crèdit: Visa (no s'accepta Visa electron) o Master Card

-Paypal o transferència bancària.

RATA CORNER  lliurarà al client la factura corresponent quan s'enviï la comanda. 

6. Seguretat i confidencialitat

Les transmissions de totes les dades personals es realitzen a través de SSL (Secure Socket Layer), un sistema que garanteix la confidencialitat de les dades enviades.

Les dades personals que se sol·liciten són sempre les estrictament necessàries. RATA CORNER es compromet a no fer-ne un ús diferent de l'acordat i a no cedir-les ni vendre-les a tercers en cap cas. Aquestes dades queden emmagatzemades a la base de dades de RATA CORNER. El client pot accedir-hi en qualsevol moment, des del web mateix, per a modificar-les. També por demanar que siguin esborrades.